Individuele coaching: online én offline

Coaching door MasterMama is altijd persoonlijk en maatwerk, jouw verhaal staat centraal. Online coaching voor moeders kan via Zoom, Teams of Google Meet. ‘Live’ coaching kan in Amsterdam in een praktijkruimte in Zuid of West, buiten in een park, op je werk of bij je thuis. In overleg kan coaching soms ook buiten Amsterdam plaatsvinden, eventueel tegen vergoeding van reiskosten. Een combinatie van online coaching en coaching op locatie is ook mogelijk.

Inhoud Coachingstraject

De ervaring leert dat elke coachingsvraag en elke situatie anders is en dat iedereen iets anders nodig heeft. Onderstaande is dan ook een voorbeeld van een traject, in veel gevallen wordt dit traject aangepast aan iemands persoonlijke vraag en situatie en worden de inhoud, focus en de bijkomende opdrachten ook daarop aangepast.

  • Inventariseren: Eerst brengen we samen zo concreet mogelijk in kaart wat er op dit moment speelt en hoe dit van invloed is op jouw leven en werk. Indien nodig scherpen we jouw vraag aan mij aan.
  • Exploreren: Je krijgt meer inzicht in jouw sterke kanten (die je nog meer kunt benutten) én in jouw valkuilen (die in je huidige situatie nog moeilijker te ontwijken zijn). Wat helpt jou en wat juist niet?
  • Fantaseren: Door middel van mijn vragen en de opdrachten waar je thuis mee aan de slag gaat wordt het steeds duidelijker wat je anders zou willen thuis en op je werk. Wat zijn voor jou belangrijke waarden en hoe wil jij jouw leven inrichten? Aan de hand hiervan stel je persoonlijke doelen op.
  • Concretiseren: Vervolgens ga jij onder mijn begeleiding aan de slag met het maken van een MasterMamaPlan. Wat helpt je om jouw doel(en) te bereiken? Dit plan geeft duidelijke handvaten om verder te kunnen en biedt concrete stappen. Hier kun je ook op latere momenten op terugvallen.
  • Evalueren: Welke inzichten heb je gekregen? Hoe is het om dingen anders te doen? Waar loop je tegenaan en wat heb je nodig om het te blijven doen? Wat kun je doen als je op een later moment weer uit balans dreigt te raken?

Maak vrijblijvend kennis (online)

Kosten Coaching Traject

Vaak wordt coaching door MasterMama vergoed door de werkgever. De kosten zijn in dat geval € 175,- (excl. BTW) per gesprek bij afname van tenminste 5 gesprekken of € 195,- (excl. BTW) per enkel gesprek. Voor non-profit organisaties is er in sommige gevallen een aangepast tarief mogelijk. Meestal wordt een traject van 5 tot 8 sessies afgenomen. Sommige werkgevers hebben voor alle werknemers een ontwikkelbudget gereserveerd voor coaching, training en opleiding. Andere werkgevers kunnen een bedrag vrijmaken voor werknemers die coaching of training nodig hebben. Je kunt het beste contact opnemen met je manager of HR om dit te bespreken.

Is vergoeding door je werkgever voor jou niet mogelijk dan is ook het mogelijk coaching particulier af te nemen. Het particuliere tarief voor één of meer coachingsgesprekken is € 125,- per gesprek (incl. BTW). De ervaring leert dat om het meeste effect te behalen minimaal 5 coachingsgesprekken nodig zijn. Een particulier traject van 5 sessies is daarom mogelijk voor het speciale tarief van € 495,- (incl. BTW). Elk eventueel volgend gesprek na het traject kost € 99,- (incl. BTW) per gesprek of nogmaals € 495,- (incl. BTW) voor wederom 5 sessies. Als je ondernemer of zzp’er bent dan kan de factuur op naam van de onderneming worden gezet, dan worden bovenstaande kosten excl. BTW gefactureerd. Ook biedt MasterMama online coaching aan, hierbij ligt het tarief iets lager dan voor coaching op locatie.

N.B. Het is helaas wettelijk bepaald dat coaching niet vergoed wordt door je (aanvullende) zorgverzekering. Wanneer je naar een GZ-psycholoog zou gaan moet er sprake zijn van een ‘diagnose’ wil je de gesprekken vergoed krijgen en ben je ook je eigen risico van € 385,- kwijt.

Online Coaching

Online coaching vindt plaats via Zoom, Teams of Google Meet. Het particuliere tarief is € 115,- (incl. BTW) per online sessie of € 449,- (incl. BTW) voor een traject van 5 online coaching sessies. Elke eventuele volgende sessie hierna kost € 90,- (incl. BTW) per gesprek of nogmaals € 449,- (incl. BTW) voor wederom 5 sessies. Als je ondernemer of zzp’er bent dan kan de factuur op naam van de onderneming worden gezet, dan worden bovenstaande kosten excl. BTW gefactureerd. Tijdens een online coachingstraject is de opbouw van de gesprekken gelijk aan een regulier coachingstraject en krijg je ook verschillende opdrachten mee voor tussendoor. Als je werkgever de online coaching vergoedt is het tarief gelijk aan het tarief van ‘live’ coaching.

Coaching op locatie

De coaching op locatie kan plaatsvinden op je werk of bij je thuis in (omgeving) Amsterdam, of in een praktijkruimte in West of Zuid.

Ook is het mogelijk de coaching buiten te doen (in het Vondelpark, Erasmuspark of Rembrandtpark in Amsterdam).

In overleg kan de coaching ook op een andere locatie die voor ons allebei goed te bereiken is in (de buurt van) Amsterdam plaatsvinden. Voor afspraken buiten Amsterdam kan er een reiskostenvergoeding berekend worden.

Planning

Een sessie duurt 1 tot 1,5 uur (dit betekent dat ik altijd 90 minuten voor je reserveer en soms hebben we minder tijd nodig). De gesprekken vinden meestal plaats binnen kantoortijden. In overleg is het ook mogelijk om een gesprek soms ’s avonds of in het weekend plaats te laten vinden.

Voor online coaching is er momenteel nagenoeg geen wachttijd, coaching op locatie is afhankelijk van onze wederzijdse beschikbaarheid.